Sunday, January 17, 2010

COMRADE JYOTI BASU IS NO MORE


தோழர் ஜோதிபாசு மறைந்தார்!

ஒப்புவமையற்ற போராளி 
ஓய்வறியா தொழிலாளி
மார்க்சியத்தின் களஞ்சியம்
மனித நேய மாணிக்கம் !
எளிமையின் இலக்கணம்
ஏழைகளின் அங்குசம்
என்றும் நினைவு உன்வசம் !

போராட்ட  வர்க்கத்தின் உயிரோட்டம் நின்று விட்டது!
தமிழ் மாநில அஞ்சல் நிர்வாக அலுவலக ஊழியர்கள் சங்கம்  தன் கொடி தாழ்த்தி அஞ்சலி செலுத்துகிறது!
வாழ்க தோழர் ஜோதிபாசு !

ர.அரவிந்தன்
மாநிலச்செயலாளர்
        
 

No comments:

Post a Comment